+90 (0216) 550 63 00

Sentetik Çim Kullanım ve Bakım Klavuzu

1. Altyapı ( zemin ) hazırlanması sırasında Biçim Sport zeminlerinin hazırladığı teknik şartnamelerde ki şartlara mutlaka uyulmalı ve Biçim Sport’un tayin ettiği yetkili veya yetkili bayii tarafından yazılı olarak zemin onaması yapılmalıdır.

2. Suni Çim Halı uygulaması 3. Şahıslar tarafından yapılıyorsa Biçim Sport tayin ettiği yetkili veya yetkili bayii tarafından yazılı olarak onaylanması halinde garanti belgesi düzenlenebilir.

3. Suni çim halı uygulaması Biçim Sport veya yetkili bayii tarafından yapıldıysa karşılıklı olarak iş teslim tutanağı hazırlanmalı ve Biçim Sport'a teslim edilmelidir.

4. Suni çim halı dolgu malzemesi oranları suni çim halının özelliklerine göre doğru miktarlarda ve uygun kalitede malzemeler ile yapılmalıdır.

5. Suni çimhalı uygulaması sırasında kullanılacak montaj malzemeleri 3. Şahısların kendi imkanları dahilinde tedarik edilecek ise Biçim Sport uygun gördüğü kalitede olmalıdır.

6. Suni çim halı veya anahtar teslimi suni çim halı hizmeti satın alınırken kullanıcı sorumlulukları, bakım talimatı, kullanım kılavuzu ve garanti şartları mutlaka okutulmalı ve iş tesliminde garanti belgesi satıcı ile alıcı arasında karşılıklı olarak imzalanarak bir nüshası Biçim Sport teslim edilmelidir.

SUNİ ÇİM GARANTİ BELGESİ - 2017
ÜRÜN GARANTİSİ: 
Satın almış olduğunuz ürün ve hizmetin garantisi, bu garanti belgesinin içeriğinde ki süre, koşullar ve sınırlamalar doğrultusunda Biçim Sport ve yetkili bayisi sorumluluğundadır.
Garanti süresi, ürün çeşidine, uygulama şekline, uygulanan yerin veya bölgenin iklim koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
Garanti süresi fatura kesim tarihinden itibaren 5 – 7 yıl arasındadır. Ürün garantisi ve süresi, doğru kullanım şartları dahilinde UV dayanıklılığı, gerilim direnci, taban direnci ve üretim hatalarını kapsamaktadır. UV dayanıklılığı, gerilim ve taban direnci %50 oranında korunabildiği sürece ürün sağlam sayılacaktır.

ÖNLEM: 
Üründe garanti süresince ürünün garanti koşullarını yerine getirmememsi durumu ile karşılaşılır ise Biçim Sport hasarlı bölgenin değişimini sağlar.
Hasar tespiti Biçim Sport veya yetkili bayii tarafından hasarlı ürün numunesi ile birlikte yazılı olarak beyan edilir.
Ürün kullanım kılavuzunda, ürün bakım talimatında ve garanti koşulları yazısında belirtilen şartlara uyulmaması halinde müşteri garanti kapsamında yenileme, değişim veya tadilat talebinde bulunamaz.

GARANTİ KAPSAMI: 
Ürün; beyan edilen kullanım amacının dışında kullanılırsa, uygunsuz montaj, işlem veya onarımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında tutulamaz.

GARANTİ ŞARTLARI:

 1. Garanti süresi fatura kesim tarihi itibariyle 5-7 yıldır.
 2. Suni çim halı Biçim Sport garantisi kapsamındadır.
 3. Ürünün garanti sürecinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 4. Hasar giderme süresi 30 iş günüdür.
 5. Suni çim halının uygunsuz kullanımın tespit edilmesi halinde ürün garanti kapsamında değerlendirilemez.
 6. Suni çim halıya Biçim Sport veya yetkili bayisi dışında 3. Şahıslarca müdahale edilmesi halinde ürün garanti kapsamı dışında kalır.
 7. Yanık, kesik, kötü kullanım, ihmal, kazalar ve bakımsızlık halleri tespit edilmesi ürünü garanti kapsamı dışında bırakacaktır.
 8. Suni çim halının uygulama alanında planlama, dizayn hatası veya altyapı eksikliği varsa ürün garantisi dışında kalır.
 9. Yetersiz alt yapıdan kaynaklanan suni çim halı aşınmaları garanti kapsamı dışındadır.
 10. Yanlış dolgu malzemesi veya hatalı oranlarda dolgu malzemesi kullanımı ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
 11. Suni çim halı zeminlerine uygun olmayan ayakkabı kullanımı ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
 12. Suni çim halının amacı dışında kullanımı ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.
 13. Temizlik malzemeleri, kimyasal maddeler ve zehirli ilaçların kullanılması ve uygun olmayan temizlik metodunun uygulanması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalır.
 14. Doğal afetler ürünü garanti kapsamı dışında bırakır.

Zamanla bütün suni çim halılarda aşınma ve yırtılma görülmesi normal süreç sonucudur. Bu durum garanti kapsamına alınamaz. Aşınma ve yırtılma suni çim halının kullanım ve yoğunluğuna bağlıdır.